Rodo

Klauzule informacyjne RODO

Klauzula udział dziecka w rekrutacji
Klauzula przyjęcie dziecka do placówki
Klauzula
monitoring
Klauzula ogłoszenie
o prace
Klauzula korespondencji elektronicznej