Języki obce w przedszkolu

W naszym przedszkolu  działają grupy dwujęzyczne polsko-angielskie – z językiem wiodącym pięć razy w tygodniu.

W tych grupach prowadzone są także zajęcia z drugiego języka obcego ( j.niemiecki dwa razy w tygodniu).

Proponujemy Państwu  program dla przedszkolnych grup dwujęzycznych prowadzonych metodą tzw. immersji, czyli zanurzenia. Na czym polega dwujęzyczność grupy, co zawiera program.

Grupy dwujęzyczne stanowią niezwykle atrakcyjną formę zajęć – zapewniają naukę niejako przy okazji zwyczajnych aktywności w przedszkolu. Przez codzienną obecność (kilka godzin dziennie – 5 dni w tygodniu) lektora, który współuczestniczy w zajęciach, zabawach, rytmice, wyjściach na dwór, dzieci mają możliwość naturalnego komunikowania się po angielsku. Do obowiązków lektora należy również prowadzenie zajęć przedszkolnych w języku obcym na zmianę z nauczycielem polskim. Dzięki tej metodzie żadna bariera językowa nie będzie stanowiła przeszkody do dalszej nauki języka w szkole.

Co zyskuje dziecko dzięki nauce języka w grupach dwujęzycznych?

  • Dziecko otrzymuje możliwość przyswajania języka na poziomie porównywalnym z nauką języka ojczystego (Natural Method)
  • Dziecko chłonie język praktycznie bez wysiłku
  • Dziecko na wczesnym etapie rozwoju zyskuje umiejętność rozumienia wypowiedzi w obcym języku
  • Dziecko zaczyna używać języka obcego w prostych, codziennych sytuacjach

Dlaczego warto zacząć już w przedszkolu?

Badania naukowe potwierdzają, że dziecko w wieku 3 – 4 lat przyswaja język obcy w sposób intuicyjny, naturalny i bez większych trudności. Dzieje się tak dlatego, że podchodzi do języka obcego tak jak do ojczystego; nie ma jeszcze rozróżnienia na język, którego używa i język, którego się uczy. Dziecięca ciekawość, „kreatywna beztroska” i duża doza fantazji pomagają stosować nowy język do swoich celów w sposób naturalny, bez analizowania zasad, zastanawiania się nad poprawnością czy zasadnością użycia jakiegoś słowa czy zwrotu.

Na czym polega wprowadzenie języka obcego do przedszkola?

W grupie dwujęzycznej dzieci spędzają czas z dwoma nauczycielami, z których jeden (polski nauczyciel-wychowawca) mówi do nich po polsku, a drugi  (angielski nauczyciel wspomagający) po angielsku.
Edukacja dwujęzyczna w przedszkolu ma niewiele wspólnego z tradycyjnymi metodami uczenia języków obcych. W grupie dwujęzycznej zapewniamy dzieciom nie tyle kurs czy lekcje języka obcego, ale codzienny kontakt z językiem na zasadzie tzw. zanurzenia (immersji), co zapewnia przyswojenie języka obcego w sposób naturalny. Pomysłowe ćwiczenia, zabawy, gry i piosenki, które na co dzień realizuje się w przedszkolu prowadzone są przez lingwistę (z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w przedszkolu) . Dzieci zaczynają rozpoznawać komunikaty kierowane do nich w języku obcym i szybko uczą się na nie reagować.

Jakie metody stosuje nauczyciel?

Program dwujęzyczny uwzględnia wybrane elementy następujących metod:

  • Metody naturalnej polegającej na zapewnieniu dziecku jak najlepszego kontaktu z językiem obcym w naturalnych, codziennych dla dziecka sytuacjach,
  • Metody bezpośredniej, która polega na używaniu wyłącznie języka obcego. Dzięki temu dzieci mogą nauczyć się postrzegać i poznawać świat właśnie w języku obcym.
  • Metody Reagowania Całym Ciałem, która pozwala na zaktywizowanie wszystkich zmysłów, a także na zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu dziecka przedszkolnego. Dzieci słuchają nauczyciela, obserwują jego ruchy próbując odgadnąć sens wypowiedzi, naśladują zachowania nauczyciela i w końcu same są gotowe do samodzielnego ich wykonania i wymówienia.


Czy to nie za dużo dla mojego dziecka?

Podkreślmy – grupa dwujęzyczna to nie jest kurs czy dodatkowe lekcje języka. To przebywanie i nauka przez zabawę z nauczycielem lingwistą. Dzieci przyswajają nowy język w sposób naturalny, gdyż przez  4 godziny pobytu w przedszkolu są nim otoczone. Język obcy w tym wypadku jest narzędziem a nie celem, jest kojarzony z konkretną osobą (nauczycielem), która zwraca się do dzieci w tym języku. Natomiast dzięki obecności drugiego, polskiego nauczyciela dzieci czują się bardzo bezpiecznie i komfortowo w początkowo nowej sytuacji.

Więcej na ten temat znajdziecie Państwo w poniższej zakładce (źródło: www.bilingual.com.pl):