Cennik

W ramach czesnego:

 1. Całodzienna opieka nad dzieckiem – nauczyciel prowadzący i asystent nauczyciela/opiekun dziecięcy
 2. Realizacja programu opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczego przygotowującego dziecko do rozpoczęcia edukacji szkolnej.
 3. Bieżąca diagnoza osiągnięć dzieci i stała opieka psychologa.
 4. Zajęcia komputerowe raz w tygodniu z wykwalifikowanym instruktorem oraz nauczycielami prowadzącymi.
 5. Opieka logopedyczna – codzienne zajęcia doskonalące mowę dziecka: „wesoła gimnastyka buzi i języka”, obserwacja i diagnoza.
 6. Język angielski prowadzony codziennie przez wykwalifikowanego lektora
 7. Dodatkowy język obcy niemiecki dwa razy w tygodniu
 8. Nauka globalnego czytania metodą G. Domana i I.Majchrzak.
 9. Rytmika i taniec dwa razy w tygodniu prowadzona przez wykwalifikowanych instruktorów.
 10. Gimnastyka korekcyjna: indywidualna dla dzieci z wadami postawy oraz ogólnorozwojowa dla wszystkich przedszkolaków.
 11. Zajęcia muzyczne, bajko- i muzykoterapia.
 12. Udział w projektach.
 13. Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu.
 14. Elementy zajęć prowadzonych metodą M.Montessori oraz ćwiczeń integracji sensorycznej
 15. I wiele innych.

Opłata żywieniowa

opłata za wyżywienie pobierana jest w wysokości 11 zł dziennie za każdy dzień pobytu dziecka w placówce. Opłata ta jest naliczona również za pierwszy dzień nieobecności dziecka w placówce, jeśli nieobecność nie zostanie wcześniej zgłoszona ( najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego nieobecność). Rozliczenie miesięczne za wyżywienie dokonywane jest razem z czesnym do 10 każdego miesiąca.

W ramach opłaty rocznej:

 1. Wyprawka (artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne, podręczniki, nowe programy edukacyjne).
 2. Szereg imprez organizowanych w przedszkolu i poza nim: teatrzyki, koncerty muzyczne, festyny, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty tematyczne i naukowe, zajęcia otwarte i koncerty dla rodziców, wyjazdy autokarowe na wycieczki, lekcje muzealne, wystawy, przedstawienia teatralne i inne.
 3. Paczka od Mikołaja, upominek na Dzień Dziecka, nagrody w organizowanych w placówce konkursach, nagrody na zakończenie roku „zerówki”.

Opłata roczna:

 1. Pierwsza opłata roczna pobierana jest corocznie w miesiącu wrześniu wraz z pierwszym czesnym.
 2. Opłata ta nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku zapisania dziecka w trakcie roku szkolnego (po zakończeniu rekrutacji) opłata roczna jest dzielona na 12 części i pobierana proporcjonalnie do ilości miesięcy pozostałych do zakończenia bieżącego roku szkolnego, w których dziecko będzie uczęszczało do przedszkola.

Opłata rezerwacyjna:

 • jest płatna w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola.
 • zaliczana jest na poczet pierwszego czesnego za pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka do placówki.
 • opłata ta nie podlega zwrotowi.

W ramach czesnego:

 1. Całodzienna opieka nad dzieckiem – 2 lub 3 opiekunów: nauczyciel wychowania przedszkolnego, opiekunka dziecięca i pielęgniarka. W razie potrzeby dodatkowo do opieki nad dziećmi kierowana jest pomoc nauczyciela.
 2. Realizacja programu opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczego przygotowującego dziecko do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.
 3. Bieżąca diagnoza osiągnięć dzieci i stała opieka psychologa.
 4. Zajęcia z języka angielskiego podczas zabaw.
 5. Rytmika.

Opłata żywieniowa

opłata za wyżywienie pobierana jest w wysokości 11 zł dziennie za każdy dzień pobytu dziecka w placówce. Opłata ta jest naliczona również za pierwszy dzień nieobecności dziecka w placówce, jeśli nieobecność nie zostanie wcześniej zgłoszona ( najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego nieobecność). Rozliczenie miesięczne za wyżywienie dokonywane jest razem z czesnym do 10 każdego miesiąca.

W ramach opłaty rocznej:

 1. Wyprawka (artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne).
 2. Szereg imprez organizowanych w żłobku i poza nim: teatrzyki, koncerty muzyczne, festyny, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka i inne.
 3. Paczka od Mikołaja, upominek na Dzień Dziecka, nagrody w organizowanych w placówce konkursach.
 4. Zajęcia adaptacyjne w żłobku.

Opłata roczna:

 • opłata roczna pobierana jest corocznie w miesiącu wrześniu wraz z pierwszym czesnym.
 • opłata ta nie podlega zwrotowi.
 • w przypadku zapisania dziecka w trakcie roku szkolnego (po zakończeniu rekrutacji) opłata roczna jest dzielona na 12 części i pobierana proporcjonalnie do ilości miesięcy pozostałych do zakończenia bieżącego roku szkolnego, w których dziecko będzie uczęszczało do żłobka.

Opłata rezerwacyjna:

 • jest płatna w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do żłobka.
 • zaliczana jest na poczet pierwszego czesnego za pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka do placówki.
 • opłata ta nie podlega zwrotowi.