Cennik

W ramach czesnego:

 1. Całodzienna opieka nad dzieckiem – 2 nauczycieli : nauczyciel prowadzący i nauczyciel lingwista.
 2. Realizacja programu opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczego przygotowującego dziecko do rozpoczęcia edukacji szkolnej.
 3. Pełne wyżywienie – własna kuchnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych.
 4. Bieżąca diagnoza osiągnięć dzieci i stała opieka psychologa.
 5. Zajęcia komputerowe dwa razy w tygodniu z wykwalifikowanym instruktorem oraz nauczycielami prowadzącymi.
 6. Opieka logopedyczna – codzienne zajęcia doskonalące mowę dziecka: „wesoła gimnastyka buzi i języka”, obserwacja i diagnoza.
 7. Program dla dwujęzycznych grup przedszkolnych prowadzony metodą tzw. immersji – zanurzenia. Codzienna obecność (4-6 godzin dziennie / 5 dni w tygodniu) nauczyciela j.niemieckiego lub j.angielskiego podczas zajęć i zabaw dla dzieci w języku obcym.
 8. Dodatkowy język obcy niemiecki lub angielski dwa razy w tygodniu
 9. Nauka globalnego czytania metodą G. Domana i I.Majchrzak.
 10. Rytmika i taniec dwa razy w tygodniu prowadzona przez wykwalifikowanych instruktorów.
 11. Gimnastyka korekcyjna: indywidualna dla dzieci z wadami postawy oraz ogólnorozwojowa dla wszystkich przedszkolaków.
 12. Zajęcia muzyczne, bajko- i muzykoterapia.
 13. Udział w projektach.
 14. Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu.
 15. Elementy zajęć prowadzonych metodą M.Montessori oraz ćwiczeń integracji sensorycznej
 16. I wiele innych.

W ramach opłaty rocznej:

 1. Wyprawka (artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne, podręczniki, nowe programy edukacyjne).
 2. Szereg imprez organizowanych w przedszkolu i poza nim: teatrzyki, koncerty muzyczne, festyny, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty tematyczne i naukowe, zajęcia otwarte i koncerty dla rodziców, wyjazdy autokarowe na wycieczki, lekcje muzealne, wystawy, przedstawienia teatralne i inne.
 3. Paczka od Mikołaja, upominek na Dzień Dziecka, nagrody w organizowanych w placówce konkursach, nagrody na zakończenie roku „zerówki”.

Opłata roczna:

 1. Pierwsza opłata roczna pobierana jest corocznie w miesiącu wrześniu wraz z pierwszym czesnym.
 2. Opłata ta nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku zapisania dziecka w trakcie roku szkolnego (po zakończeniu rekrutacji) opłata roczna jest dzielona na 12 części i pobierana proporcjonalnie do ilości miesięcy pozostałych do zakończenia bieżącego roku szkolnego, w których dziecko będzie uczęszczało do przedszkola.

Opłata rezerwacyjna:

 • jest płatna w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola.
 • zaliczana jest na poczet pierwszego czesnego za pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka do placówki.
 • opłata ta nie podlega zwrotowi.

W ramach czesnego:

 1. Całodzienna opieka nad dzieckiem – 2 lub 3 opiekunów: nauczyciel wychowania przedszkolnego, opiekunka dziecięca i pielęgniarka. W razie potrzeby dodatkowo do opieki nad dziećmi kierowana jest pomoc nauczyciela.
 2. Realizacja programu opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczego przygotowującego dziecko do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.
 3. Pełne wyżywienie – własna kuchnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych.
 4. Bieżąca diagnoza osiągnięć dzieci i stała opieka psychologa.
 5. Zajęcia z języka angielskiego podczas zabaw.
 6. Rytmika.

W ramach opłaty rocznej:

 1. Wyprawka (artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne).
 2. Szereg imprez organizowanych w żłobku i poza nim: teatrzyki, koncerty muzyczne, festyny, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka i inne.
 3. Paczka od Mikołaja, upominek na Dzień Dziecka, nagrody w organizowanych w placówce konkursach.
 4. Zajęcia adaptacyjne w żłobku.

Opłata roczna:

 • opłata roczna pobierana jest corocznie w miesiącu wrześniu wraz z pierwszym czesnym.
 • opłata ta nie podlega zwrotowi.
 • w przypadku zapisania dziecka w trakcie roku szkolnego (po zakończeniu rekrutacji) opłata roczna jest dzielona na 12 części i pobierana proporcjonalnie do ilości miesięcy pozostałych do zakończenia bieżącego roku szkolnego, w których dziecko będzie uczęszczało do żłobka.

Opłata rezerwacyjna:

 • jest płatna w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do żłobka.
 • zaliczana jest na poczet pierwszego czesnego za pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka do placówki.
 • opłata ta nie podlega zwrotowi.