Oferta w ramach czesnego

W ramach czesnego w naszym przedszkolu dzieci uczestniczą w:

zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela

zajęcia prowadzone są codziennie zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego

Zajęciach rytmiczno - muzycznych

z akompaniatorem (2 x w tygodniu) - śpiewanie, gra na instrumentach perkusyjnych, słuchanie muzyki, taniec;

warsztatach kulinarnych

nauka gotowania i pieczenia w formie ciekawych zabaw praktycznych

zajęciach komputerowych

(1x w tygodniu) w profesjonalnej pracowni multimedialnej wyposażonej w nowoczesne programy edukacyjne dla dzieci

warsztatach małego odkrywcy

widowiskowe eksperymenty i doświadczenia rozwijające aktywność badawczą dzieci; wspólnie odkryjemy jak działa kompas, dlaczego pada deszcz, do czego można wykorzystać siłę wiatru, jak powstaje tęcza,

bajkoterapii

inaczej terapia przez bajki. Zasadniczym jej celem jest redukcja napięcia, lęku oraz odbudowanie pozytywnego obrazu siebie i świata.

profilaktyce logopedycznej

(codziennie) - gimnastyce buzi i języka na wesoło.

zajęciach z integracji sensorycznej

zabawy według metody M.Montessori oraz elementów integracji sensorycznej.

zajęciach z języka angielskiego codziennie + j.niemiecki dwa razy w tygodniu

zajęcia językowe w naszej placówce prowadzone są przez lektora j.angielskiego codziennie (w tym warsztaty teatralne, plastyczne i kulinarne z językiem) - dynamiczne, urozmaicone zajęcia polegające na wspólnym śpiewaniu piosenek, powtarzaniu wierszyków, odgrywaniu scenek, uczestniczeniu w grach i zabawach ruchowych oraz wiele innych; na zajęciach lektor kładzie nacisk na naukę mówienia i rozumienia ze słuchu Zajęcia z dodatkowego języka obcego (j.niemiecki) prowadzone dwa razy w tygodniu przez lektora w formie gier i zabaw językowych.

gimnastyce korekcyjnej i ogólnorozwojowej

(1 x w tygodniu) metodą Kazimiery Wlaźnik oraz metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, C. Orffa - ćwiczenia ruchowe prowadzące do poznania własnego ciała, pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z grupą;

zajęciach plastyczno - technicznych

(2 x w tygodniu) - malowanie na szkle, prace przestrzenne, rysowanie węglem i świecą, wykorzystanie farb klejowych oraz masy solnej, wydzieranki, prace konstrukcyjne z użyciem różnorodnych technik plastycznych, origami, itd.

zajęciach z dramy

wykorzystuje przeżycia dziecka, jego wyobraźnię, sposób mówienia oraz zainteresowania, stwarza możliwość rozwoju, doświadczeń posiadanych przez dziecko, (jw.); techniki twórczego myślenia,

muzykoterapii

muzyka uspokaja, uczy wrażliwości, rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności. Muzykoterapia w przedszkolu wskazana jest w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, zalęknionymi, mającymi trudności z nauką pisania i czytania, a także z niską koordynacją ruchową.

Ponadto oferujemy:

liczne atrakcje w przedszkolu

przedstawienia teatralne, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości okolicznościowe, bale, wycieczki, udział w projektach polskich i międzynarodowych

opiekę specjalistów

wszystkie dzieci otoczone są opieką psychologa, logopedy, pedgoga.