Rekrutacja

Rekrutacja do Przedszkola i Żłobka "Wyspa Malucha" na rok 2024/2025

Serdecznie zapraszamy do zapisów dzieci w wieku od 1 do 6 lat.

.Rekrutację rozpoczynamy 4 marca od godziny 9:00.

Zgłoszenia przed godziną 9:00 nie będą brane pod uwagę.

Ogólne zasady rekrutacji do żłobka i przedszkola Wyspa Malucha.

 1. Rekrutacja na nowy rok oświatowy rozpoczyna się w pierwszych dniach marca (dokładny termin rozpoczęcia podawany jest na stronie internetowej)
 2. Rekrutacja do przedszkola i żłobka prowadzona jest tylko DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 3. Rodzic / opiekun dziecka zobowiązany jest wypełnić i przesłać drogą elektroniczną internetowy formularz zgłoszeniowy ze strony www.wyspamalucha.edu.pl
 4. Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola i żłobka na nowy rok oświatowy jest wysyłana na wskazany adres e-mailowy w terminie najpóźniej do końca marca. Decyzja o przyjęciu dziecka z listy rezerwowej jest przekazywana wyłącznie drogą telefoniczną przez dyrektora Przedszkola.
 5. Po otrzymaniu drogą elektroniczną decyzji o przyjęciu dziecka należy dostarczyć w terminie 7 dni do dyrektora Przedszkola „Wyspa Malucha” Przecław 101, 72-005 Przecław: wydrukowany i podpisany przez rodzica / opiekuna formularz zgłoszeniowy, wydrukowaną i podpisaną umowę o świadczenie usług (do pobrania ze strony www.wyspamalucha.edu.pl),  dowód opłaty rezerwacyjnej.
 6. W przypadku nie wypełnienia przez rodzica / opiekuna w/w zobowiązań dziecko zostanie automatycznie skreślone z listy przyjętych.
 7. Od dnia, gdy lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie zamknięta, kolejne zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej.
 8. Rodziców dzieci, które nie dostały się w danym roku oświatowym do naszej placówki obowiązuje nowa rekrutacja.

Formularz rekrutacyjny znajduje się w zakładce Rekrutacja

Kryteria przyjęcia do przedszkola i żłobka Wyspa Malucha

W przedszkolu i żłobku obowiązuje wolny nabór w ramach limitu miejsc.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc pierwszeństwo przyjęcia mają:

 • rodzeństwa dzieci uczęszczających,
 • dzieci, których rozwój w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania i ubierania niektórych części garderoby, zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola i żłobka.
 • zachowaniu zasady, iż rozwój psychofizyczny osiąga poziom pozwalający na zrozumiałą komunikację.

Osoby chętne do zapisania dziecka w starym roku oświatowym 2023/2024 proszone są o kontakt telefoniczny z dyrektorem placówki pod numerem 604785521.