Udział dzieci z grupy Żyrafy w II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Angielski jest fun-tastyczny”. 

🇬🇧👍 Angielski jest fun-tastyczny 👍🇬🇧

W bieżącym roku oświatowym nasza najstarsza grupa Żyraf wspólnie z Ciocią Anią będzie realizować innowację pedagogiczną z języka angielskiego. W tym celu dołączyliśmy do II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Angielski jest fun-tastyczny”.  Celem projektu jest pokazanie dzieciom jak ważna jest w naszych czasach znajomość języka angielskiego, rozbudzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów poprzez stworzenie im różnorodnych możliwości obcowania z tym językiem i zainteresowania krajami anglojęzycznymi .

Przez cały rok Żyrafy będą realizować różne zadania językowe. 😊👍

Oprócz tego projekt zwiększa motywację do nauki języka angielskiego, rozwija w dzieciach wiarę we własne możliwości językowe, zapoznaje z książkami w języku obcym, poszerza zasób słownictwa i tworzy otoczenie przyjazne nauce języka.

Rezultaty starań naszych Żyrafek, ich pomysłowość i zaangażowanie będzie można śledzić na naszej stronie internetowej oraz profilu Facebook.