Adaptacja dzień 2 – Wspólne zabawy plastyczne ? malowanie farbami