Zajęcia logopedyczne

W trakcie zajęć logopedycznych wykonujemy szereg ćwiczeń mających wpływ na rozwój mowy.

  • Dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, logarytmiczne oraz artykulacyjne, ćwiczą słuch fonematyczny,
  • Dużo czasu poświęcamy na usprawnianie narządów mowy, aby przygotować je do wywołania pożądanych głosek,
  • Wywołane już głoski utrwalamy w grach i zabawach,J
  • Wykonujemy ćwiczenia lewopółkulowe – ponieważ to właśnie lewa półkula mózgu wpływa na rozwój mowy,
  • Wykonujemy ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha,
  • Ćwiczenia urozmaicamy sobie pomocami sensorycznymi oraz torami przeszkód, ponieważ dzieci najlepiej uczą się w ruchu!

 

A przy tym wszystkim ŚWIETNIE SIĘ BAWIMY!