Zmiany w Statucie Przedszkola Wyspa Malucha

Szanowni Państwo.

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Edukacji nowych rozporządzeń związanych z pracą i organizacją placówek oświatowych, w tym przedszkoli niepublicznych, uprzejmie informujemy, że Uchwałą Rady pedagogicznej Przedszkola “Wyspa Malucha” w Przecławiu z dnia 30.08.2022 r. wprowadzono zmiany w Statucie Przedszkola “Wyspa Malucha” i zmiany te dotyczą: organizacji nauczania zdalnego (rozdział VIII – cały) oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej (rozdział II, § 5-7).
 
Dyrektor Przedszkola “Wyspa Malucha”