Wyjazd do Muzeum Narodowego w Szczecinie na lekcje muzealne