Zabawy sensoryczne oraz nauka posługiwania się nożyczkami – Misie