Cennik przedszkola i żłobka.


Cennik przedszkola grupy dwujęzycznej (polsko - niemieckiej lub polsko-angielskiej):


Opłata roczna: 250 zł.

Czesne: 1000 zł.

Stawka żywieniowa (uwzględniona w opłacie czesnego) - 6 zł.

Zniżka na drugie i kolejne dziecko - 100 zł.

Opłata rezerwacyjna - 500 zł.


W ramach czesnego:

1.    Całodzienna opieka nad dzieckiem - 2 nauczycieli : nauczyciel prowadzący i nauczyciel lingwista.
2.    Realizacja programu opiekuńczo - dydaktyczno - wychowawczego przygotowującego dziecko do rozpoczęcia edukacji szkolnej.
3.    Pełne wyżywienie - własna kuchnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych.
4.    Bieżąca diagnoza osiągnięć dzieci i stała opieka psychologa.
5.    Zajęcia komputerowe dwa razy w tygodniu z wykwalifikowanym instruktorem oraz nauczycielami prowadzącymi.
6.    Opieka logopedyczna - codzienne zajęcia doskonalące mowę dziecka: "wesoła gimnastyka buzi i języka", obserwacja i diagnoza.
7.    Program dla dwujęzycznych grup przedszkolnych prowadzony metodą tzw. immersji - zanurzenia. Codzienna obecność (4-6 godzin dziennie / 5 dni w tygodniu) nauczyciela j.niemieckiego lub j.angielskiego podczas zajęć i zabaw dla dzieci  w języku obcym. 

8.   Dodatkowy język obcy niemiecki lub angielski dwa razy w tygodniu

9.    Nauka globalnego czytania metodą G. Domana i I.Majchrzak.

10.    Rytmika i taniec dwa razy w tygodniu prowadzona przez wykwalifikowanych instruktorów.

11.  Gimnastyka korekcyjna: indywidualna dla dzieci z wadami postawy oraz ogólnorozwojowa dla wszystkich przedszkolaków.
12.  Zajęcia muzyczne, bajko- i muzykoterapia.
13.  Udział w projektach.

14.  Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu.

14.  Elementy zajęć prowadzonych metodą M.Montessori oraz ćwiczeń integracji sensorycznej

15.  I wiele innych.


W ramach opłaty rocznej:
1.    Wyprawka (artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne, podręczniki, nowe programy edukacyjne).
2.    Szereg imprez organizowanych w przedszkolu i poza nim: teatrzyki, koncerty muzyczne, festyny, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty tematyczne i naukowe, zajęcia otwarte i koncerty dla rodziców, wyjazdy autokarowe na wycieczki, lekcje muzealne, wystawy, przedstawienia teatralne i inne.
3.    Paczka od Mikołaja, upominek na Dzień Dziecka, nagrody w organizowanych w placówce konkursach, nagrody na zakończenie roku "zerówki".


Opłata roczna:
1.    Pierwsza opłata roczna pobierana jest  corocznie w miesiącu wrześniu wraz z pierwszym czesnym.
2.    Opłata ta nie podlega zwrotowi.
3.    W przypadku zapisania dziecka w trakcie roku szkolnego (po zakończeniu rekrutacji) opłata roczna jest dzielona na 12 części i pobierana proporcjonalnie do ilości miesięcy pozostałych do zakończenia bieżącego roku szkolnego, w których dziecko będzie uczęszczało do przedszkola.

Opłata rezerwacyjna:

- jest płatna w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola.

- zaliczana jest na poczet pierwszego czesnego za pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka do placówki.

- opłata ta nie podlega zwrotowi.


Cennik żłobka :


Opłata roczna: 250 zł.
Czesne: 1100 zł
Stawka żywieniowa (uwzględniona w opłacie czesnego) - 6 zł.
Zniżka na drugie i kolejne dziecko - 100 zł.

Opłata rezerwacyjna - 500 zł

W ramach czesnego:
1.    Całodzienna opieka nad dzieckiem - 2 lub 3 opiekunów: nauczyciel wychowania przedszkolnego, opiekunka dziecięca i pielęgniarka.

W razie potrzeby dodatkowo do opieki nad dziećmi kierowana jest pomoc nauczyciela.
2.    Realizacja programu opiekuńczo - dydaktyczno - wychowawczego przygotowującego dziecko do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.
3.    Pełne wyżywienie - własna kuchnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych.
4.    Bieżąca diagnoza osiągnięć dzieci i stała opieka psychologa.
5.    Zajęcia z języka angielskiego podczas zabaw.
6.    Rytmika.


W ramach opłaty rocznej:
1.    Wyprawka (artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne).
2.    Szereg imprez organizowanych w żłobku i poza nim: teatrzyki, koncerty muzyczne, festyny, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka i inne.
3.    Paczka od Mikołaja, upominek na Dzień Dziecka, nagrody w organizowanych w placówce konkursach.
4.    Zajęcia adaptacyjne w żłobku.


Opłata roczna:
- opłata roczna pobierana jest  corocznie w miesiącu wrześniu wraz z pierwszym czesnym.
- opłata ta nie podlega zwrotowi.
- w przypadku zapisania dziecka w trakcie roku szkolnego (po zakończeniu rekrutacji) opłata roczna jest dzielona na 12 części i pobierana proporcjonalnie do ilości miesięcy pozostałych do zakończenia bieżącego roku szkolnego, w których dziecko będzie uczęszczało do żłobka.

Opłata rezerwacyjna:

- jest płatna w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do żłobka.

- zaliczana jest na poczet pierwszego czesnego za pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka do placówki.

- opłata ta nie podlega zwrotowi.