Rekrutacja


Rekrutacja do Przedszkola i Żłobka "Wyspa Malucha" na rok 

.

Serdecznie zapraszamy do zapisów dzieci w wieku od 1 do 6 lat.

.

Rekrutację rozpoczynamy 1 marca od godziny 9:00.

Zgłoszenia przed godziną 9:00 nie będą brane pod uwagę.  Ogólne zasady rekrutacji do żłobka i przedszkola Wyspa Malucha.


  1. Rekrutacja na nowy rok oświatowy rozpoczyna się w pierwszych dniach marca (dokładny termin rozpoczęcia podawany jest na stronie internetowej)


  2. Rekrutacja do przedszkola i żłobka prowadzona jest tylko DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.


  3. Rodzic / opiekun dziecka zobowiązany jest wypełnić i przesłać drogą elektroniczną internetowy formularz zgłoszeniowy ze strony www.wyspamalucha.edu.pl


  4. Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola i żłobka na nowy rok oświatowy jest wysyłana na wskazany adres e-mailowy w terminie najpóźniej do końca marca.

  Decyzja o przyjęciu dziecka z listy rezerwowej jest przekazywana wyłącznie drogą telefoniczną przez dyrektora Przedszkola.


  5. Po otrzymaniu drogą elektroniczną decyzji o przyjęciu dziecka należy dostarczyć w terminie 7 dni do dyrektora Przedszkola "Wyspa Malucha" Przecław 101, 72-005 Przecław: wydrukowany i podpisany przez rodzica / opiekuna formularz zgłoszeniowy, wydrukowaną i podpisaną umowę o świadczenie usług (do pobrania ze strony www.wyspamalucha.edu.pl),  dowód opłaty rezerwacyjnej.


  6. W przypadku nie wypełnienia przez rodzica / opiekuna w/w zobowiązań dziecko zostanie automatycznie skreślone z listy przyjętych.


  7. Od dnia, gdy lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie zamknięta, kolejne zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej.


  8. Rodziców dzieci, które nie dostały się w danym roku oświatowym do naszej placówki obowiązuje nowa rekrutacja.


  Kryteria przyjęcia do przedszkola i żłobka Wyspa Malucha:


  W przedszkolu i żłobku obowiązuje wolny nabór w ramach limitu miejsc.

  Decyduje kolejność zgłoszeń.


  W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc pierwszeństwo przyjęcia mają:


  a)  rodzeństwa dzieci uczęszczających,


  b) dzieci, których rozwój w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania i ubierania niektórych części garderoby, zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola i żłobka.

  c) zachowaniu zasady, iż rozwój psychofizyczny osiąga poziom pozwalający na zrozumiałą komunikację.

  Osoby chętne do zapisania dziecka w starym roku oświatowym 2020/2021 proszone są o kontakt telefoniczny z dyrektorem placówki pod numerem 604785521.


  Formularze rekrutacyjne na rok 2021/22 dostępne będą od 1 marca 2021 r.


  Formularze rekrutacyjne na rok 2021/22
  Statut przedszkola
  Wyspa Malucha


  Procedury bezpieczeństwa przedszkola

  pdficon.gif


  Umowa o świadczenie usług - PRZEDSZKOLE

  pdficon.gif


  Umowa o świadczenie usług - ŻŁOBEK