Kadra

Kadra pedagogiczna. Patronat uczelni wyższej - Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Wolontariat.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę. Pedagodzy naszego przedszkola pracują z sercem, niezwykłą pasją i zaangażowaniem. Wspomagają i ukierunkowują rozwój dzieci mając na uwadze ich wrodzone predyspozycje i zdolności.

Zajęcia odbywają się w optymalnych ilościowo grupach w celu lepszego poznania dziecka przez nauczyciela, co umożliwia indywidualne podejście do każdego z nich.

Nasi nauczyciele:


Pomoce nauczycieli to sympatyczne, ciepłe i kochające panie, które lubią pracę z dziećmi.

Wolontariusze - to studenci WSH TWP w Szczecinie studiujący na specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna odbywający praktykę pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami MNISW.

Kadrę pedagogiczną wspierają specjaliści: dyrektor przedszkola, logopeda, lingwista, psycholog, a także profesjonalni instruktorzy zajęć.

Logopeda - prowadzi bieżące obserwacje dzieci, prowadzi zajęcia dydaktyczne usprawniające narząd mowy, prawidłowy oddech, itp. dla całej grupy lub w małych podgrupach "Wesoła gimnastyka buzi i języka", organizuje indywidualną terapię logopedyczną, podczas, której prowadzi zabawy i ćwiczenia wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka.

Lingwista (filolog angielski) - prowadzi zajęcia językowe w przedszkolu w poszczególnych grupach w wymiarze zgodnym z możliwościami dzieci oraz programem językowym prowadzonym w placówce, zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną i zaopiniowanym przez metodyka.

Psycholog - obserwuje dzieci w grupie, współpracuje i wspiera nauczycieli i rodziców, udzielając im wskazówek i porad. Opracowuje program warsztatów psychologicznych dla dzieci, uczących dobrej komunikacji i twórczego mylenia. Prowadzi spotkania warsztatowe dla nauczycieli i dla zainteresowanych rodziców.

Nad wszystkim nadzór sprawuje Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie jako organ założycielski oraz prowadzący, który dba o zgodność realizowanych przez przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola i Statutu Towarzystwa, a także wysoką jakość usług oświatowych świadczonych przez nasz placówkę.
DSC_6737_2.jpgPani Joanna Macuk - dyrektor Przedszkola i

Żłobka "Wyspa Malucha"

Pani Asia Macuk to dyrektor naszego przedszkola i żłobka. Jest ona nauczycielem mianowanym z wieloletnim stażem pedagogicznym oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi na różnych poziomach wiekowych ( przez wiele lat pracowała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego w przedszkolach i młodszych klasach szkoły podstawowej). Pani Asia ukończyła 5-letnie studia magisterskie, kierunek "Nauczanie Początkowe", na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe "Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną" (Uniwersytet Szczeciński), "Pedagogika elementarna" (US), "Zarządzanie Oświatą" (WSH TWP w Szczecinie), "Diagnoza i Terapia Pedagogiczna" na WSH TWP w Szczecinie.

Ukończyła wiele kursów dokształcających, w tym:

Biegle włada językiem angielskim w mowie i piśmie (dyplom FCE).
Interesuje się sportem: narciarstwo, żeglarstwo (posiada patent żeglarski), muzyką (gra na flecie poprzecznym i prostym, trochę na gitarze i pianinie).

W swojej pracy z dziećmi kieruje się powiedzeniem Konfucjusza:
-Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem
!

basia_1.jpgPani Basia - wicedyrektor oraz nauczyciel wspomagający.

Pani Basia przyjęła funkcję wicedyrektora naszej placówki od stycznia 2019r.

Jest ona w trakcie awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi. W chwili obecnej wspiera wszystkie grupy w zależności od potrzeb, dzięki temu wzbogaca swój warsztat pracy oraz rozwija swoje umiejętności na każdym etapie rozwoju dziecka.

Ukończyła studia magisterskie Pedagogika Opiekuńcza i Resocjalizacyjna w WSH TWP w Szczecinie oraz studia podyplomowe Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna WSZ "Oeconomicus" w Szczecinie, Zarządzanie Oświatą w WSH TWP w Szczecinie.

Była uczestnikiem licznych szkoleń i kursów tj.:

W czasie wolnym interesuje się literaturą oraz wszystkim tym, co poszerza wiedzę na temat wychowania przedszkolnego..

Kadra_7.jpgPani Karolina- nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum. Na tej samej uczelni ukończyła studia magisterskie, kierunek- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Już na początku swojej przygody ze studiowaniem podjęła półroczny staż jako pomoc nauczyciela w Niepublicznym Przedszkolu "Niezapominajka" w Maszewie. Następnie pracowała jako wychowawca w Świetlicy Środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Kolejne ponad dwa lata pracowała na stanowisku opiekunka dziecięcą w Niepublicznej placówce w Szczecinie.

Uczestniczyła w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach m.in.:

- "Odimienna nauka czytania wg. dr. Ireny Majchrzak"

- "Edukacja matematyczna dzieci" wg. koncepcji prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej

- "Jak atrakcyjnie kształtować kulturę matematyczną ucznia?"

- "Bajkoterapia" prowadzona przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego TWP OR w Szczecinie

- "Sen żyrafy"- porozumienie bez przemocy w przedszkolu.

- "Integracja sensoryczna dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi"

- "Metoda B. Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej"

- "Innowacyjność metody B. Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej cz. II"

- "Jak budować poczucie własnej wartości u ucznia w każdym etapie edukacyjnym"

Pani Karolina uwielbia muzykę, czytanie książek, jazdę na rowerze oraz podróże.

Kadra-6_2.jpgPani Asia - nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca w grupie dwujęzycznej polsko-angielskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi . Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna z przedszkolną jak również licencjackie w zakresie Filologii Angielskiej. Jest doświadczonym nauczycielem, jest z nami od początku naszej placówki. Pani Asia jest entuzjastką metod empirycznych poprzez doświadczanie , od lat jest certyfikowanym lektorem metody projektu Mother Goose Time Curriculum która wykorzystuje wszystkie sfery doświadczania oraz bazuje na dziedzinach tj. sztuka matematyka, relacje społeczne , wykorzystuje również dramę (przedstawienia dla dzieci w języku angielskim) .

Kursy dodatkowe ukończone przez nauczyciela :

- Psychologia rozwojowa dziecka

- Praca z dzieckiem zdolnym

- Pedagogika Marii Montessori

- Smyko-multisensoryka

- porozumienie bez przemocy "Sen żyrafy"

- Muzykoterapia - pomoc w edukacji i rozwiązywaniu problemów

- Kurs Pedagogiki Zabawy "KLANZA"

- Mother Goose Time curriculum

Pani Asia interesuje się kulturą Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, jest entuzjastką zlotów aut zabytkowych .

Kadra_1_1.jpgPani Kinga- nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Pani Kinga jest nauczycielem kontraktowym. Ukończyła studia licencjackie na kierunku - Edukacja elementarna i integracyjna na Uniwersytecie Szczecińskim, a także studia magisterskie na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna również na Uniwersytecie Szczecińskim.

Pani Kinga była uczestnikiem licznych kursów i szkoleń m.in.:

- "Porozumienie bez przemocy"

- "Odimienna metoda nauki czytania i pisania wg koncepcji Ireny Majchrzak"

- "Edukacja matematyczna cz. I" wg koncepcji prof. Dr hab. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej

- "Jak rozwijać twórcze myślenie ucznia na każdym etapie edukacyjnym"

- "Jak budować poczucie własnej wartości u ucznia w każdym etapie edukacyjnym"

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji"

-" integracja sensoryczna dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi" prowadzone przez mgr Aleksandrę Charęzińską

-,, Metoda B. Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej"

-,, Innowacyjność metody B. Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej cz. II

Interesuje się sportem ( piłka ręczna), muzyką oraz psychologią. W przyszłości planuje rozpocząć studia na kierunku "Oligofrenopedagogika".

Kadra-6_1.jpgPani Natalia - nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Humanistycznej, w trakcie których odbyła praktyki przygotowujące do zawodu w Naszym przedszkolu ( Wyspa Malucha) oraz Publicznym Przedszkolu nr 74 w Szczecinie. Ukończyła studia magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe na Uniwersytecie Szczecińskim.

Pani Natalia uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach m.in.:

- "Jak budować poczucie własnej wartości u ucznia na każdym etapie edukacyjnym"

- "Jak rozwijać twórcze myślenie ucznia na każdym etapie edukacyjnym"

- "Kształtowanie umiejętności miękkich u uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych"

- "Sen Żyrafy- Porozumienie bez przemocy w przedszkolu"

- "ECDL"- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

- Szkolenie z zakresu BHP i PP

Interesuje się literaturą, sportem, oraz wszystkim tym, co poszerza wiedzę na temat wychowania przedszkolnego.

Kadra-3_1.jpgPani Ania - nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca w grupie dwujęzycznej polsko-angielskiej.

Ukończyła studia licencjackie z zakresu filologii angielskiej o specjalności semantyka kognitywna i leksykalna na Uniwersytecie Szczecińskim a później uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej ze specjalności psycholingwistyka na tejże uczelni. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie.

Przez kilka lat zajmowała stanowisko lektora języka angielskiego w renomowanych szkołach językowych w Szczecinie, pracując na różnych poziomach zaawansowania i stosując najkorzystniejsze metody nauczania. Nauczała zarówno dorosłych, młodzież i dzieci, zapewniając najmłodszym komfort nauki i zabawy.

Ponadto, posiada licencję egzaminatora ustnego The European Language Certificates (TELC)- Certificate in English. Brała udział w intensywnych szkoleniach językowych dla nauczycieli jako część programu rozwojowego, m.in. storytelling dla najmłodszych, gry i zabawy na zajęciach języka angielskiego dla dzieci.

Jest osobą dynamiczną, pogodną i pełną energii, jak również jest czujna, zapobiegliwa i troskliwa.

Pasjonuje się amerykańską kinematografią, literaturą zagraniczną XXI wieku oraz uwielbia snorkeling.

Prywatnie jest mamą dwójki dzieci.

Kadra_4.jpgPani Basia - nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Pani Basia jest absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie. Ukończyła studia podyplomowe "Przygotowanie pedagogiczne" oraz "Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne" w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie. Dodatkowo ukończyła szkolenie na opiekunkę dziecięcą. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała już w czasie trwania studiów jako opiekunka dziecięca w Berlinie, następnie poprzez nauczanie w innej placówce prywatnej w Szczecinie. Ponadto brała udział w wakacyjnej akcji Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Wolontariat studencki" - realizacja projektu w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości. Odbyła praktyki w szkole i przedszkolu. Interesuje się psychologią dziecięcą, turystyką górską oraz fotografowaniem przyrody.

Pani Basia uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach m.in.:

- "Odmienna metoda nauki czytania i pisania wg koncepcji Ireny Majchrzak"

- "Edukacja matematyczna cz. I" wg koncepcji prof. Dr hab. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

- Szkolenie z mediacji czyli rozmowy z rodzicami, powstrzymywanie agresji, metody i techniki

( przeprowadzone przez fundacje Impuls)

- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

- Szkolenie z zakresu BHP i PP

Kadra_2.jpgPani Ola - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyła studia licencjackie na kierunku "Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna", a także studia magisterskie na kierunku "Turystyka i Rekreacja: Zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji" na Uniwersytecie Szczecińskim . Obecnie kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia z "Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej" na Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Pani Ola uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach m.in.:

- Odimienna metoda nauki czytania dr I. Majchrzak

- Metoda Dobrego Startu wg. koncepcji M. Bogdanowicz

- Trener I stopnia z Sensoplastyki oraz Wstęp do Sensoplastyki

- Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowania - przedszkolnego, prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska oraz E. Zielińska

- Pedagogika zabawy-sposób na atrakcyjne zajęcia grupowe TWP Szczecin

- Rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym, wyd. MAC

- Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?, wyd. MAC

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wokół rozwoju dziecka", Szczecin

- 12. oraz 13. Forum Wychowania Przedszkolnego, Kraków/Wieliczka

  Interesuje się planem daltońskim, bajkoterapią, podróżami oraz amatorsko fotografią.

Kadra-5_1.jpgPani Ewa - nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Jest nauczycielem mianowanym. Pomimo magisterskiego tytułu z Ekonomii ukończyła podyplomowe studia na dwóch kierunkach pedagogicznych :

- " Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna"

- " Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza"

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, które zdobyła jako nauczyciel grup 5  i  6 letnich w Szkole Podstawowej nr 47 w Szczecinie. Pracowała także jako pedagog szkolny w SP53, oraz jako opiekunka dziecięca w Publicznym Żłobku w Przecławiu.

Była uczestnikiem wielu kursów i szkoleń , min:

- " Nie tylko mamtematyczne zabawy dla świata ciekawych."

- " Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych w tym praca z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej"

- " Fleksja i składnia nie musi być trudna! Gramatyka w wersji Marii Montessorii"

- " Miejmy odwagę uczyć i wychowywać"

- " Muzyczne zabawy z Orffem"

- " Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagii"

- " Kurs dla kierownika wycieczek"

- " Jak efektywnie współpracować z rodzicami?"

- " ADHD - jak pomóc rodzicom i dziecku objawiającemu zespół nadpobudliwości"

- " Muzykoterapia - pomoc w edukacji i rozwiązywania problemów dziecięcych problemów"

Szkolenie z zakresu BHP i PP

Kadra-1_1.jpgPani Monika - nauczyciel języka niemieckiego oraz wychowawca w grupie dwujęzycznej polsko-niemieckiej.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Filologii Germańskiej z przygotowaniem pedagogicznym na Uniwersytecie Szczecińskim.

Pani Monika jest nauczycielem mianowanym, który ma doświadczenie zawodowe na wszystkich poziomach edukacyjnych. Uczyła w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych, szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum.

W tym czasie ukończyła liczne szkolenia:

- Rodzaje gier i zabaw na lekcji języka niemieckiego. (CODN i Instytut Goethego w Warszawie);

- Praca z uczniem dyslektycznym na lekcji języka niemieckiego. (CODN i Instytut Goethego w Warszawie)

- Nauczanie poprzez działanie. (Max Hueber Verlag)

- Przygotowanie do komunikacji w języku niemieckiego. (Lektorklett)

- Uczenie się poprzez działanie. Dzieci jako aktywnieuczący się na lekcji na podstawie podręcznika Tip Top.

- Aktywizacja uczniów na lekcjach języka obcego. (Wydawnictwo Szkolne PWN);

- Praca ze słownictwem w procesie rozwijania kompetencji językowych.

- Uczeń z ADHD w twojej klasie. Zastosowanie wiedzy psychologicznej w praktyce nauczycielskiej. (Wydawnictwo Szkolne PWN)

- Asertywny uczeń i asertywny nauczyciel. (WSiP)

- Uczyć i wspierać-aktywna rola uczniów i rodziców w procesie edukacji językowej. (WSiP)

- Warsztaty umiejętności wychowawczych. (CDiDN)

- Rola dorosłych we wzmacnianiu samooceny u dzieci i młodzieży. (CDiDN)

W czasie wolnym chętnie czyta książki i chodzi do kina. Wielką radość sprawia jej poznawanie nowych ludzi.

Prywatnie jest mamą czwórki dzieci.

Kadra_3_1.jpgPani Dorota - nauczyciel wspomagający dziecko niepełnosprawne

Pani Dorota jest nauczycielem stażystą. Ukończyła studia licencjackie na kierunku - edukacja elementarna i integracyjna na Uniwersytecie Szczecińskim, a obecnie kończy studia podyplomowe  Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, również na US.

Podczas studiów odbyła ciekawą praktykę, m. in w Szkole Podstawowej Montessori w Szczecinie, w Szkole Specjalnej w Żarach, w Przedszkolach integracyjnych "Zdrowie" i "Dzwoneczek" w Szczecinie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach.

Była uczestnikiem licznych kursów i szkoleń, m .in. :

     - "Praca z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie"

- "Porozumienie bez przemocy"

- "Odimienna metoda nauki i czytanie wg koncepcji dr Ireny Majchrzak"

- "Jak rozwijać twórcze myślenie dziecka na każdym etapie edukacyjnym"

"Jak budować poczucie własnej wartości u uczniów"

"Kształtowanie umiejętności miękkich u uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych"

Interesuje się literaturą, filmem oraz wszystkim tym co poszerza wiedzę na temat pedagogiki specjalnej. W przyszłości planuje rozpocząć studia na kierunku Diagnoza i Terapia Pedagogiczna metodą Integracji Sensorycznej.

.

DSC_6689_3.jpgPani Agnieszka - opiekun dziecięcy, pielęgniarka-położna.


Ukończyła Zespół Szkół Medycznych i Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie gdzie uzyskała tytuł położnej. Przez kilka lat pracowała w szpitalu miedzy innymi na oddziale dziecięcym.

Pani Agnieszka była uczestnikiem licznych kursów i szkoleń m.in.:

-kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

-szkolenie z mediacji czyli rozmowy z rodzicami ,powstrzymywanie agresji ,metody i techniki

-uczestnictwo w kursie z zakresu podstawowych zabiegów ratujących życie z elementami pierwszej pomocy

-udział w warsztatach Jak rozpoznać przemoc wobec dziecka ?

-ukończenie kursu :Zespół Aspargera -co rodzic ,nauczyciel powinien wiedzieć

-ukończenie kursu :Terapia śmiechem w pracy z dziećmi na przykładzie klauningu

-udział w warsztatach metodycznych (Metody integracyjne w pracy z dziećmi - wprowadzenie do pedagogiki zabawy.)