Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ŻŁOBKA "WYSPA MALUCHA"

Grupa I Delfinki

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci do żłobka. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach, gry stolikowe, indywidualne według potrzeb i zainteresowań wychowanków.

8.00-8.30 Czynności porządkowe w sali, czynności higieniczne, doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience - przygotowanie do śniadania.

8.30-8.50 I śniadanie

8.50-9.00 Czynności higieniczne po śniadaniu. Przygotowanie do zajęć.

9.00-10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia indywidualne lub grupowe:

zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, zajęcia rytmiczno - muzyczne (2x tygodniowo).

Około 10.00 II śniadanie

10.00 - 11.00 Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu.

W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie bajek. 

11.30-12.00 obiad (II danie)

12.00-12.30 Czynności higieniczne. Przygotowanie do odpoczynku.

12.30-14.00 Odpoczynek po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek literackich i muzycznych.

14.00-14.30 Czynności samoobsługowe - ubieranie się i czynności porządkowe.  Przygotowanie do obiadu.

14.30-15.00 obiad (zupa)

15.00-16.00 Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo - ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne lub zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym lub na sali, indywidualna praca stymulująca rozwój dziecka.

16.00-16.30 podwieczorek (lub przy zupie)

16.30-17.00 Zabawy dowolne według zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi . Pobyt na świeżym powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

Informujemy, iż nie zawsze możliwe jest dokładne trzymanie się ramowego rozkładu dnia.

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb (sytuacje o których mowa to : wycieczki, imprezy okolicznościowe, akademie).


RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA "WYSPA MALUCHA"

Grupa II Misie

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach, gry stolikowe, indywidualne według potrzeb i zainteresowań wychowanków. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.

8.00-8.15 Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe w kole. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia poranne.

8.15-8.30 Czynności porządkowe w sali, doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience - przygotowanie do śniadania.

8.30-8.50 I śniadanie

8.50-9.00 Czynności higieniczne po śniadaniu. Przygotowanie do zajęć.

9.00-10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą:

zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia rytmiczno - muzyczne.

Około 10.00 II śniadanie

10.00-11.00 Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu.

W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, zabawy dydaktyczne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zajęcia dodatkowe według grafików poszczególnych grup.

11.30-12.00 obiad (II danie)

12.00-12.30 Czynności higieniczno-porządkowe po obiedzie. Przygotowanie do odpoczynku.

12.30-14.00 Odpoczynek po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek literackich i muzycznych.

14.00-14.30 Czynności samoobsługowe - ubieranie się i czynności porządkowe. Zabawy ruchowe i taneczne w sali. Przygotowanie do obiadu.

14.30-15.00 obiad (zupa)

15.00-16.00 Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo - ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne lub zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym lub sali, indywidualna praca stymulacyjna. Zajęcia dodatkowe.

16.00-16.30 podwieczorek (lub przy zupie)

16.30-17.00 Zabawy dowolne według zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi . Pobyt na świeżym powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

Informujemy, iż nie zawsze możliwe jest dokładne trzymanie się ramowego rozkładu dnia.

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb (sytuacje o których mowa to: wycieczki, imprezy okolicznościowe, akademie).


Grupa III Małpki

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach, gry stolikowe, indywidualne według potrzeb i zainteresowań wychowanków. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.

8.00-8.20 Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe w kole. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia poranne.

8.20-8.30 Czynności porządkowe w sali, doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience - przygotowanie do śniadania.

8.30-8.50 I śniadanie

8.50-9.00 Czynności higieniczne po śniadaniu. Przygotowanie do zajęć.

9.00-10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą:

zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, zajęcia z języka angielskiego lub niemieckiego, zajęcia rytmiczno - muzyczne, informatyka (2x tygodniowo), gimnastyka (1x w tygodniu). 

10.00-10.20 II śniadanie

10.00-11.30 Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu.

W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zajęcia dodatkowe według grafików poszczególnych grup.

11.30 lub 12.00 obiad (II danie)  - uwarunkowane zajęciami dodatkowymi

Czynności higieniczno - porządkowe po obiedzie.

12.45-13.30 Odpoczynek po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek literackich i muzycznych.

13.30-14.00 Czynności samoobsługowe - ubieranie się i czynności porządkowe. Zabawy ruchowe i taneczne w sali. Przygotowanie do obiadu.

14.00-14.30 obiad (zupa)

14.30-16.00 Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo - ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne lub zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym lub sali, indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno - kompensacyjna. Zajęcia dodatkowe.

16.00-16.30 podwieczorek (lub przy zupie)

16.30-17.00 Zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna z dziećmi. Pobyt na świeżym powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

Informujemy, iż nie zawsze możliwe jest dokładne trzymanie się ramowego rozkładu dnia.

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb (sytuacje o których mowa to: wycieczki, imprezy okolicznościowe, akademie).


Grupa IV Tygryski

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach, gry stolikowe, indywidualne według potrzeb i zainteresowań wychowanków. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi. .

8.00-8.30 Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe w kole. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia poranne.

8.30-8.50 Czynności porządkowe w sali, czynności samoobsługowych w łazience - przygotowanie do śniadania.

8.50-9.10 I śniadanie

9.10-10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą:

zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, zajęcia rytmiczno-muzyczne , komputerowe (2x tygodniowo), gimnastyczne (1x w tygodniu), językowe (codziennie) . Zajęcia dodatkowe według grafików poszczególnych grup.

Około 10.00 II śniadanie

10.15-12.00 Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu.

W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).

Zajęcia dodatkowe według grafików poszczególnych grup.

12.00 lub 12.30 obiad (II danie) - uwarunkowane zajęciami dodatkowymi

Czynności higieniczno-porządkowe po obiedzie. 

13.00-13.30 Odpoczynek po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek literackich i muzycznych (dla chętnych dzieci)

13.30-14.00 Zabawy logopedyczne "Wesoła gimnastyka buzi i języka". Zabawy ruchowe i taneczne w sali. Zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze profilaktycznym i wyrównawczym. Przygotowanie do obiadu.

14.00-14.30 obiad (zupa)

14.30-16.00 Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo - ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne lub zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym lub sali, indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno - kompensacyjna. Zajęcia dodatkowe.

16.00-16.30 podwieczorek (lub przy zupie)

16.30-17.00 Zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna z dziećmi . Pobyt na świeżym powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

Informujemy, iż nie zawsze możliwe jest dokładne trzymanie się ramowego rozkładu dnia.

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb (sytuacje o których mowa to : wycieczki, imprezy okolicznościowe, akademie).


Grupa V Pandy i VI Żyrafy

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach, gry stolikowe, indywidualne według potrzeb i zainteresowań wychowanków. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi. .

8.00-8.30 Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe w kole. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia poranne.

8.30-8.50 Czynności porządkowe w sali, czynności samoobsługowych w łazience - przygotowanie do śniadania.

8.50-9.10 I śniadanie

9.10-10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą:

zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, zajęcia rytmiczno-muzyczne i komputerowe (2x tygodniowo), gimnastyka (1x w tygodniu), językowe (codziennie).  Zajęcia dodatkowe według grafików poszczególnych grup.

Około 10.00 II śniadanie

10.15-12.00 Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu.

W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).

Zajęcia dodatkowe według grafików poszczególnych grup.

12.00 lub 12.30 obiad (II danie) - uwarunkowane zajęciami dodatkowymi.

12.30 - 13.00 Odpoczynek po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek literackich i muzycznych (dla chętnych dzieci).

13.00 - 14.00  Zabawy logopedyczne "Wesoła gimnastyka buzi i języka". Zabawy ruchowe i taneczne w sali. Zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze profilaktycznym i wyrównawczym. Przygotowanie do obiadu.

14.00-14.30 obiad (zupa).

14.30-16.00 Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo - ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne lub zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym lub sali, indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno - kompensacyjna. Zajęcia dodatkowe.

16.00-16.30 podwieczorek (lub przy zupie)

16.30-17.00 Zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna z dziećmi . Pobyt na świeżym powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

Informujemy, iż nie zawsze możliwe jest dokładne trzymanie się ramowego rozkładu dnia.

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb (sytuacje o których mowa to : wycieczki, imprezy okolicznościowe, akademie).