Nasze przedszkole

"W żadnym innym okresie życia poza dzieciństwem człowiek nie poznaje szybciej i zachłanniej, w żadnym nie wzrasta intensywniej w sensie dzielenia się obowiązkami i działaniami. Dziecko ma chęć i możliwości robić coś we współpracy z innymi, współdziałać z innymi dziećmi w celach konstruowania i planowania oraz pragnie czerpać jak najwięcej od nauczycieli i gorliwie naśladować idealne wzory" (Erich Erickson).

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ludźmi z pasją, pomysłami i możliwościami. Naszym celem jest stworzenie przedszkola, o którym dzieci będą pamiętać przez długie lata.

Dzieciństwo to najpiękniejszy okres w naszym życiu. To bajkowy czas, w którym  młody człowiek odkrywa świat, zaczyna zadawać wiele pytań, fascynuje się otaczającą rzeczywistością. Wiemy jak ważne są pierwsze lata życia, dlatego staramy się poprzez naszą pracę zrobić wszystko, by zapewnić dziecku prawidłowy rozwój.

Jesteśmy po to, by stworzyć idealne warunki dla rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego dzieci w wieku 2 - 5 lat. Mając na uwadze potrzeby i możliwości dziecka umożliwiamy mu ich realizację poprzez odpowiednio dobrane działania edukacyjno -wychowawcze.

Jesteśmy (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej) organizacją "non profit".
Nam nie zależy na zysku, nam zależy na jakości! Wszystko w placówce oświatowej jaką jest Przedszkole Niepubliczne "Wyspa malucha" ma być na najwyższym poziomie: począwszy od doskonałej infrastruktury, ciepłej, przyjaznej atmosfery, aż po świetną, profesjonalną kadrę oraz wyjątkową ofertę edukacyjną.

Co jest naszym celem?

Chcemy, żeby dziecko wychodzące z naszego przedszkola do szkoły mogło powiedzieć:
"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu - tego jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat".

Przedszkole nasze jest takim miejscem, gdzie dzieci w pełni mogą przeżywać swoje radosne dzieciństwo i gdzie codziennie mogą odkrywać swój nieskończony potencjał. Nasi mali odkrywcy uczą się przede wszystkim przez zabawę, która jest najlepszą formą przekazywania dzieciom wiedzy o otaczającym świecie i niezbędnych umiejętności.

Życzliwa i wyrozumiała opieka kadry przedszkolnej, kochającej i rozumiejącej dzieci oraz duża różnorodność zajęć w ogólnodostępnej ofercie, pozwalają z każdego naszego przedszkolaka wydobyć jego mocne strony i właściwie wspomóc go w harmonijnym rozwoju pod względem emocjonalnym, fizycznym i intelektualnym.

Nasza wizja:

 1. Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze.
 2. Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.
 3. Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.
 4. Naszych wychowanków cechuje otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.
 5. W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.
 6. Tworzymy przedszkole bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 7. Nowatorsko i funkcjonalnie urządzony ogród stwarza okazję do bezpiecznych zabaw twórczych.

 Nasza misja:

 1. W pracy wychowawczo- dydaktycznej wykorzystujemy innowacje (rozwijanie twórczych zdolności i zainteresowań dziecka)oraz programy autorskie.
 2. Stwarzamy dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju emocjonalnego, poznawczego i społecznego.
 3. Rozwijamy kreatywność, wyobraźnię i twórczość, umożliwiamy kontakt z różnymi formami sztuki dostosowanej do wieku dziecka.
 4. Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
 5. Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie wyboru.
 6. Uczymy szacunku dla odmienności, dla uczuć i potrzeb innych ludzi; umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 7. Zapewniamy dziecku bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu, troskliwą opiekę i akceptację.
 8. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka, co pozwala mu na odkrycie i pielęgnowanie Jego wrodzonych talentów.
 9. Poprzez program wychowawczy pomagamy we wzmacnianiu psychiki dziecka tak, aby potrafiło ono radzić sobie z trudnościami.
 10. Dbamy o dobre relacje z rodzicami poprzez otwartą i jasną komunikację wzajemnych oczekiwań.
 11. Wspieramy rodziców w procesie wychowania dziecka.

Naszym celem jest wspieranie potencjału każdego dziecka, tak aby wyzwolić w nim ciekawość poznawania świata, chęć uczenia się, wyzwalania emocji, rozwoju ekspresji i samorealizacji. Umożliwienie pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i fizycznego,
Inspirują nas dziecięce marzenia.  Naszą misją jest ich spełnianie.