Metody pracy w żłobku

W naszym żłobku edukujemy zabawą, ponieważ najważniejszą czynnością, której dziecko oddaje się w pierwszych latach swojego życia z upodobaniem i zapałem, jest właśnie zabawa. Dziecko bawi się przy każdej okazji i każda czynność podejmowana przez nie samorzutnie i dobrowolnie nosi charakter zabawy. Dlatego też w naszej placówce zajęcia oparte są na zabawie, w różnorodnej jej formie.


Zajęcia oparte na zabawie służą m.in.:

Zajęcia i zabawy prowadzone w żłobku: