Program i metody nauczania

Wiemy, jak ważna jest dla dzieci edukacja. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie jak najlepszych warunków do tego, aby nasi podopieczni mogli się prawidłowo rozwijać.


Przedszkole Wyspa Malucha działalność swą opiera na podstawie programowej MENiS. Realizujemy program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój aktywności twórczej "Kolekcja Przedszkolaka" wydawnictwa Nowa Era


W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody oraz formy pracy pedagogicznej:


PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

word_icon.jpg