Rekrutacja na rok 2020/2021


Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka i Przedszkola Niepublicznego TWP „WYSPA MALUCHA” w Przecławiu


Wybierz jednostkę:

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia (DD-MM-RRRR)

PESEL

Dzień rozpoczęcia uczestnictwa (DD-MM-RRRR)

Szkoła rejonowa

Imię i nazwisko Rodzic/opiekun 1

Telefon kontaktowy:

Imię i nazwisko Rodzic/opiekun 2

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail: