Z życia Żyraf – wrzesień

Pierwszy miesiąc w Żyrafach minął radośnie, dzieci przygotowały piórniki i książki do zajęć. Również został wprowadzony program „Dziecko i jego emocje”, który ma na celu ukierunkowanie rozwoju emocjonalnego, rozwijanie inteligencji emocjonalnej i kształtowanie osobowości dziecka. Program ten zawiera cykl zajęć wspomagających rozwój społeczno – emocjonalny. Emocje odgrywają ważną rolę w życiu każdego człowieka.