PLAN ZAJĘĆ ADAPTACYJNYCH DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA „WYSPA MALUCHA” W PRZECŁAWIU – 25.08.21-31.08.21

Drodzy Rodzice, Opiekunowie!

Zapraszamy was serdecznie na zajęcia adaptacyjne, codziennie od 25.08.21 do 31.08.21, od godziny 9.00 do 11.00.

Podczas spotkań adaptacyjnych będziecie Państwo razem z dziećmi mieli okazję brać udział w różnego rodzaju zabawach, zajęciach, warsztatach. Poznacie swoje ciocie – Panie, które od września będą opiekowały się waszymi dziećmi. Poznacie też nasze przedszkole/żłobek (sale, ogród, salę gimnastyczną, szatnię).

W związku z okresem pandemii oraz zaleceniami GIS, przypominamy, iż obowiązują Państwa wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w związku z COVID 19:

– na zajęcia adaptacyjne przychodzi tylko 1 opiekun dziecka;

– na adaptację przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe;

– nikt z osób wspólnie zamieszkujących z dzieckiem nie jest objęty kwarantanną, ani nie pozostaje w izolacji;

– podczas przyjścia Państwa z dziećmi na zajęcia adaptacyjne zostanie zmierzona wszystkim osobom wchodzącym temperatura;

– osoby dorosłe towarzyszące dzieciom podczas adaptacji są zobowiązane do noszenia maseczek, rękawiczek (lub dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku) oraz obuwia zmiennego lub ochraniaczy na buty;

– w szatni zachowujecie Państwo bezpieczną odległość od siebie (minimum 2m), co oznacza, że w jednym „boksie” przebywa nie więcej niż 2 osoby dorosłe + dzieci; w innym wypadku czekacie Państwo, zachowując dystans społeczny, aż szatnia będzie wolna;

– w razie zmiany stanu zdrowia dziecka, osób najbliższych spowodowanych zagrożeniem zarażenia się COVID 19,  jesteście Państwo zobowiązani do poinformowania Dyrektora placówki o zaistniałym fakcie;

 Podczas adaptacji bierzcie Państwo czynny udział w zabawach i zajęciach.

Pokażcie swoim pociechom, jak fajnie można bawić się w przedszkolu, czy żłobku. Postarajmy się wspólnie, aby dzieci poczuły się dobrze na „Wyspie Malucha” i nabrały do nas zaufania.

Przedszkole i Żłobek „Wyspa Malucha” przejmuje opiekę nad dziećmi od 01.09.2021 (środa). Od tego dnia dzieci zostają w placówce bez rodziców.

We wtorek 31.08.2021 zapraszamy na zebranie 1 rodzica lub opiekuna dzieci nowych, rozpoczynających edukację żłobkową lub przedszkolną.

Dziękujemy za współpracę.

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ ADAPTACYJNYCH:

Grupa I „Delfinki” – żłobek; Grupa II „Misie” – żłobek/przedszkole; Grupa III „Małpki” – 3-latki  (Listy grup i dzieci znajdują się na drzwiach szatni).

 

DZIEŃ 1 (25.08.21 – środa), godz. 9.00- 11.00

 • Powitanie dzieci, przydzielenie szafek w szatni
 • Zapoznanie z salą i z zabawkami
 • Poczęstunek
 • Zabawy integracyjne, poznanie nazwy grupy (dzieci ze żłobka przychodzą w koszulce z wypisanym czytelnie, z przodu i z tyłu imieniem!)
 • Zabawy na placu zabaw (Gr. I 9.30–10.00; Gr. II 10.00–10.30; Gr. III 10.30–11.00)
 • Prosimy o przyniesienie dokumentów: Kart Informacyjnych dzieci oraz upoważnień ( ewentualnie Umów, jeśli nie zostały wysłane drogą mailową)!!!

 

DZIEŃ 2 (26.08.21 – czwartek), godz. 9.00- 11.00

 • Powitanie, przypomnienie imion dzieci
 • Zabawy integracyjne w sali grupy
 • Poczęstunek
 • Wspólne zabawy plastyczne – malowanie farbami: domek XXL, folia, szary papier
 • Zabawy na placu zabaw (Gr. I 9.30–10.00; Gr. II 10.00–10.30; Gr. III 10.30–11.00)

 

DZIEŃ 3 (27.08.20 – piątek), godz. 9.00- 11.00

 • Powitanie, przypomnienie imion dzieci
 • Zabawy integracyjne w sali grupy
 • Poczęstunek
 • Zabawy na sali gimnastycznej z dużymi klockami XXL (gr. I od 10.30 – 11.00, gr. II od 9.00 – 9.30, gr. III od 9.45- 10.15). Pomiędzy grupami dezynfekcja klocków!
 • Zabawy na placu zabaw (Gr. I 9.30–10.00; Gr. II 10.00–10.30; Gr. III 10.30–11.00)
 •  

DZIEŃ 4 (30.08.21 – poniedziałek), godz. 9.00-11.00

 • Powitanie dzieci
 • Zabawy integracyjne w sali grupy
 • Poczęstunek
 • Zabawy sportowe z trenerami „Przedszkoliada.pl” dla grup II Misie i III Małpki
 • „Multisensoryka dla smyka” – zabawy z masami plastycznymi dla gr. I Delfinki
 • Zabawy na placu zabaw (Gr. I 9.30–10.00; Gr. II 10.00–10.30; Gr. III 10.30–11.00)

 

DZIEŃ 5 (31.08.21 – wtorek), godz. 9.00-11.00

 • Powitanie dzieci
 • Zabawy integracyjne w sali grupy
 • Poczęstunek
 • Zabawy na placu zabaw (Gr. I 9.30–10.00; Gr. II 10.00–10.30; Gr. III 10.30–11.00)
 • Udział dzieci i rodziców z grup „Delfinki” i „Misie” w zabawie z Klaunem Mimi Konewką (gr. I od 9.00, gr. II od 9.40, gr.).
 • „Multisensoryka dla smyka” – zabawy z masami plastycznymi dla gr. „Małpki”
 • Zabawy swobodne w Sali lub ogrodzie (jak wyżej)