Nieobecność Dyrektora placówki

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor przedszkola Joanna Macuk od dnia 12.07 do 8.08 przebywa na urlopie.

Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem placówki proszę kierować do wicedyrektor Barbary Labun lub kierownika administracyjnego Przemysława Raczyńskiego.