Kadra

Kadra pedagogiczna. Patronat uczelni wyższej - Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Wolontariat.


Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę. Pedagodzy naszego przedszkola pracują z sercem, niezwykłą pasją i zaangażowaniem. Wspomagają i ukierunkowują rozwój dzieci mając na uwadze ich wrodzone predyspozycje i zdolności.

Zajęcia odbywają się w optymalnych ilościowo grupach w celu lepszego poznania dziecka przez nauczyciela, co umożliwia indywidualne podejście do każdego z nich.Nasi nauczyciele:Pomoce nauczycieli to sympatyczne, ciepłe i kochające panie, które lubią pracę z dziećmi.

Wolontariusze - to studenci WSH TWP w Szczecinie studiujący na specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna odbywający praktykę pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami MNISW.

Kadrę pedagogiczną wspierają specjaliści: dyrektor przedszkola, logopeda, lingwista, psycholog, a także profesjonalni instruktorzy zajęć.


Logopeda - prowadzi bieżące obserwacje dzieci, prowadzi zajęcia dydaktyczne usprawniające narząd mowy, prawidłowy oddech, itp. dla całej grupy lub w małych podgrupach "Wesoła gimnastyka buzi i języka", organizuje indywidualną terapię logopedyczną, podczas, której prowadzi zabawy i ćwiczenia wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka.

Lingwista (filolog angielski) - prowadzi zajęcia językowe w przedszkolu w poszczególnych grupach w wymiarze zgodnym z możliwościami dzieci oraz programem językowym prowadzonym w placówce, zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną i zaopiniowanym przez metodyka.

Psycholog - obserwuje dzieci w grupie, współpracuje i wspiera nauczycieli i rodziców, udzielając im wskazówek i porad. Opracowuje program warsztatów psychologicznych dla dzieci, uczących dobrej komunikacji i twórczego mylenia. Prowadzi spotkania warsztatowe dla nauczycieli i dla zainteresowanych rodziców.


Nad wszystkim nadzór sprawuje Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie jako organ założycielski oraz prowadzący, który dba o zgodność realizowanych przez przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola i Statutu Towarzystwa, a także wysoką jakość usług oświatowych świadczonych przez nasz placówkę.

DSC_6737.jpg

Pani Joanna Macuk - dyrektor Przedszkola i

Żłobka "Wyspa Malucha"

Pani Asia Macuk to dyrektor naszego przedszkola i żłobka. Jest ona nauczycielem mianowanym z wieloletnim stażem pedagogicznym oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi na różnych poziomach wiekowych ( przez wiele lat pracowała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego w przedszkolach i młodszych klasach szkoły podstawowej). Pani Asia ukończyła 5-letnie studia magisterskie, kierunek "Nauczanie Początkowe", na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe "Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną" (Uniwersytet Szczeciński), "Pedagogika elementarna" (US), "Zarządzanie Oświatą" (WSH TWP w Szczecinie), "Diagnoza i Terapia Pedagogiczna" na WSH TWP w Szczecinie.


Ukończyła wiele kursów dokształcających, w tym:

Biegle włada językiem angielskim w mowie i piśmie (dyplom FCE).
Interesuje się sportem: narciarstwo, żeglarstwo (posiada patent żeglarski), muzyką (gra na flecie poprzecznym i prostym, trochę na gitarze i pianinie).

W swojej pracy z dziećmi kieruje się powiedzeniem Konfucjusza:
-Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem!


basia_1.jpg

Pani Basia - nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Pani Basia jest nauczycielem kontraktowym, posiadającym duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Pracowała w Niepublicznym Przedszkolu "Uśmiech", a także odbyła praktykę przygotowującą do zawodu w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny w klasach 0-III.

Jest absolwentką Pedagogiki Resocjalizacyjnej ? Profilaktyka Społeczna ukończonej w WZS "Oeconomicus" w Szczecinie. Ukończyła studia magisterskie Pedagogika Opiekuńcza i Resocjalizacyjna w WSH TWP w Szczecinie, w trakcie również zostały ukończone studia podyplomowe Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna WSZ "Oeconomicus" w Szczecinie.

Była uczestnikiem licznych kursów i szkoleń m.in.:

- "Odimienna metoda nauki czytania" autorstwa dr I. Majchrzak;

- "Edukacja matematyczna" wg koncepcji prof. dr hab. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej;

- "Świat zmysłów" metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju dzieci;

- "W krainie baśni i bajek" rozwijanie wyobraźnie i twórczości artystycznej;

- "Jak rozwijać twórcze myślenie ucznia na każdym etapie edukacyjnym oraz kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej";

- "Znajomość psychologii dziecka 5-6letniego";

-"Metody, techniki relaksacji oraz elementy muzykoterapii";

-"Sekrety mózgu sześciolatka, czyli jak pomóc dziecku polubić naukę";

-"Zabawa bawi, uczy, wychowuje" wg koncepcji W. Żaby - Żabińskiej.

Otrzymała certyfikat za udział w warsztatach pt."Sen Żyrafy"- "Porozumienie bez przemocy w przedszkolu" (pozostałe elementy szkolenia w trakcie realizacji).

W czasie wolnym interesuje się literaturą, sportem, muzyką oraz wszystkim tym, co poszerza wiedzę na temat wychowania przedszkolnego.


Kadra_3.jpg

Pani Dorota - nauczyciel wspomagający dziecko niepełnosprawne

Pani Dorota jest nauczycielem stażystą. Ukończyła studia licencjackie na kierunku - edukacja elementarna i integracyjna na Uniwersytecie Szczecińskim, a obecnie kończy studia podyplomowe  Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, również na US.

Podczas studiów odbyła ciekawą praktykę, m. in w Szkole Podstawowej Montessori w Szczecinie, w Szkole Specjalnej w Żarach, w Przedszkolach integracyjnych "Zdrowie" i "Dzwoneczek" w Szczecinie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach.

Była uczestnikiem licznych kursów i szkoleń, m .in. :

- "Praca z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie"

Interesuje się literaturą, filmem oraz wszystkim tym co poszerza wiedzę na temat pedagogiki specjalnej. W przyszłości planuje rozpocząć studia na kierunku Diagnoza i Terapia Pedagogiczna metodą Integracji Sensorycznej.


Kadra_5.jpg

Pani Karolina- nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna w Szczecińskiej
Szkole Wyższej Collegium Balticum. Na tej samej uczelni ukończyła studia magisterskie,
kierunek- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
Już na początku swojej przygody ze studiowaniem podjęła półroczny staż jako pomoc
nauczyciela w Niepublicznym Przedszkolu "Niezapominajka" w Maszewie. Następnie
pracowała jako wychowawca w Świetlicy Środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Kolejne ponad dwa lata pracowała na stanowisku opiekunka dziecięcą w Niepublicznym
Żłobku i Przedszkolu "Happy Świat" w Szczecinie.
Uczestniczyła w wielu szkoleniach i kursach m.in.:
- "Odimienna nauka czytania wg. dr. Ireny Majchrzak"
- "Dziecięca matematyka" wg. koncepcji prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej
- "Sen żyrafy"- porozumienie bez przemocy w przedszkolu.
Pani Karolina uwielbia muzykę, czytanie książek, jazdę na rowerze oraz podróże.


DSC_5703.jpgPani Asia - nauczyciel języka angielskiego oraz nauczyciel wspomagający.

Pani Asia jest nauczycielem kontraktowym, uczy dzieci języka angielskiego oraz pełni rolę nauczyciela wspomagającego.Wspiera wszystkie grupy w zależności od potrzeb dzięki temu znają ją dzieci z całego przedszkola.
Jest ona absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego o specjalności Pedagogika, studia 5 - letnie magisterskie oraz studiów licencjackich w Collegium Balticum: Filologia Angielska.
Posiada kilkuletnie doświadczenie w nauce jez. angielskiego dzieci w wieku 3 - 7 lat.
Ukończyła kursy dodatkowe:
- praca z dzieckiem zdolnym
- psychologia rozwojowa dziecka 5 - 6 letniego
- kurs pierwszej pomocy.
Pani Asia interesuje się psychologią, logopedią i literaturą.
Prywatnie jest mamą dwójki dzieci.


Kadra_1.jpg

Pani Kinga- nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Pani Kinga jest nauczycielem kontaktowym. Ukończyła studia licencjackie na kierunku - Edukacja elementarna i integracyjna na Uniwersytecie Szczecińskim, a także studia magisterskie na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna również na Uniwersytecie Szczecińskim.

Pani Kinga była uczestnikiem licznych kursów i szkoleń m.in.:

- "Porozumienie bez przemocy"

- "Odimienna metoda nauki czytania i pisania wg koncepcji Ireny Majchrzak"

- "Edukacja matematyczna cz. I" wg koncepcji prof. Dr hab. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej

- "Jak rozwijać twórcze myślenie ucznia na każdym etapie edukacyjnym"

- "Jak budować poczucie własnej wartości u ucznia w każdym etapie edukacyjnym"

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji"

-" integracja sensoryczna dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi" prowadzone przez mgr Aleksandrę Charęzińską

-,, Metoda B. Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej"

-,, Innowacyjność metody B. Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej cz. II

Interesuje się sportem ( piłka ręczna), muzyką oraz psychologią. W przyszłości planuje rozpocząć studia na kierunku "Oligofrenopedagogika".

Kadra_6.jpg

Pani Natalia - nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Humanistycznej, w trakcie których odbyła praktyki przygotowujące do zawodu w Naszym przedszkolu ( Wyspa Malucha) oraz Publicznym Przedszkolu nr 74 w Szczecinie. Ukończyła studia magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe na Uniwersytecie Szczecińskim.

Pani Natalia uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach m.in.:

- "Jak budować poczucie własnej wartości u ucznia na każdym etapie edukacyjnym"

- "Jak rozwijać twórcze myślenie ucznia na każdym etapie edukacyjnym"

- "Kształtowanie umiejętności miękkich u uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych"

- "Sen Żyrafy- Porozumienie bez przemocy w przedszkolu"

- "ECDL"- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

- Szkolenie z zakresu BHP i PP

Interesuje się literaturą, sportem, oraz wszystkim tym, co poszerza wiedzę na temat wychowania przedszkolnego.DSC_6689_1.jpgPani Agnieszka - opiekunka dziecięca oraz pielęgniarka.


Pani Agnieszka jest absolwentką Zespołu Szkół Medycznych i Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie, gdzie w roku 2004 uzyskała tytuł położnej.
Przez siedem lat pracowała w szpitalu w charakterze położnej.
Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach, umożliwiających podniesienie kwalifikacji zawodowych m. in. -  kurs z zakresu podstawowych zabiegów ratujących życie z elementami pierwszej pomocy oraz kurs dla wychowawców w placówkach wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży organizowanym przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.
W przyszłości planuje rozpocząć studia w kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Interesuje się literaturą piękną i filmem.