Zajęcia dodatkowe

TABELA ZAJĘĆ DODATKOWYCH NA ROK 2017-18

GRUPA/DZIEŃ

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

GRUPA I

DELFINKI

Śniadanie 8.30

Obiad 11.30

Zupka i deser 14.30

* 9.00-10.00 zajęcia w gr.

* 9.15-9.30 angielski

* 10.00- 11.00 spacer

OBIAD 11.30

* 9.00-9.40 zajęcia w gr.

* 9.15-9.30 angielski

* 9.40-9.55 rytmika

* 10.00- 11.00 spacer

OBIAD 11.30

* 9.00-10.00 zajęcia w gr.

* 9.15-9.30 angielski

* 10.00- 11.00 spacer

OBIAD 11.30

* 9.00-9.40 zajęcia w gr.

* 9.15-9.30 angielski

* 9.40-9.55 rytmika

* 10.00- 11.00 spacer

OBIAD 11.30

* 9.00-10.00 zajęcia w gr.

* 9.15-9.30 angielski

* 10.00- 11.00 spacer

OBIAD 11.30

GRUPA II

MISIE

Śniadanie 8.30

Obiad 11.30

Zupka i deser 14.30

* 9.00-9.20 inf.

* 9.20-9.40 inf.

*9.40-11.00 zajęcia w gr.

*11.00-11.30 balet

* j. ang. w ciągu dnia (gr. dwujęzyczna)

OBIAD 11.30

* 9.15-9.35rytmika

*9.40-11.30 zajęcia w gr.

* ang. w ciągu dnia (gr. dwujęzyczna)

12.00 ? 12.20 judo

OBIAD 11.30

*9.00-9.20gim./ inf.

*9.20-9.40 gim./ inf.

* 9.40- 11.30 zajęcia w gr.

* j. ang. w ciągu dnia (gr. dwujęzyczna)

*logopeda od 13.00

OBIAD 11.30

* 9.15-9.35rytmika

* 9.40- 11.30 zajęcia w gr.

*j. ang. w ciągu dnia(gr. dwujęzyczna)

OBIAD 11.30

* 9.00-9.30 zajęcia w gr.

* 9.30-10.00 piłki

* 10.00-10.30 taniec

* 10.30-11.30 zajęcia w gr.

*j. ang. w ciągu dnia (gr. dwujęzyczna)

OBIAD 11.30

GRUPA III

MAŁPKI

Śniadanie 8.30

Obiad 11.30 (wt,czw,pt)

12.00 (pn., śr.)

Zupka i deser 14.00

* 9.00-9.40 zajęcia w gr.

* 9.40-10.00 inf.

* 10.00-10.20 inf.

*10.30-11.00 angielski

*11.00-11.30 balet

OBIAD 12.00

* 9.00-10.00 zajęcia w gr.

* 10.00-10.20 rytmika

*10.30-11.00 angielski

12.00 ? 12.20 judo

OBIAD 11.30

* 9.00-10.40 zajęcia w gr.

*9.40-10.00 gim./ inf.

*10.00-10.20 gim./ inf.

* 10.30-11.00 angielski

*logopeda od 13.00

OBIAD 12.00

* 9.00-10.00 zajęcia w grupie

* 10.00-10.20 rytmika

* 10.30-11.00 j.angielski

*11.00-11.30 szachy

OBIAD 11.30

*9.00-9.30 piłki

* 9.30-10.30 zajęcia w gr.

* 10.30-11.00 j.angielski

* 11.00-11.30 taniec

OBIAD 11.30

GRUPA IV

TYGRYSKI

Śniadanie 8.50

Obiad 12.00

Zupka i deser 14.00

* 9.00-10.00 zajęcia w gr.

*10.00-10.30 balet

*10.20-10.45 inf.

*10.45-11.10 inf.

*11.20-12.00 angielski

* 12.30-14.00 zajęcia w gr.

OBIAD 12.00

* 9.00-10.20 zajęcia w gr.

* 10.25-10.50 rytmika

*11.20-12.00 angielski

* 12.30 ? 13.00 judo

* od 13.00-zajęcia w gr.

OBIAD 12.00

* 9.00-9.50 zajęcia w gr.

* 10.20-10.45 gim./ inf.

* 10.45-11.10 gim./ inf.

*11.20-12.00 angielski

* od 13.00-zajęcia w gr.

*logopeda od 13.00

OBIAD 12.00

* 9.00-10.20 zajęcia w gr

* 10.25-10.50 rytmika

*11.00-11.30 szachy

*11.30-12.00 angielski

OBIAD 12.00

* 9.00-10.00 zaj. w gr.

* 10.00-10.30 piłki

*10.30-11.00 taniec

* 11.20-12.00 j.angielski

OBIAD 12.00

GRUPA V

PANDY

Śniadanie 8.50

Obiad 12.00

Zupka i deser 14.00

* 9.00-10.30 zajęcia w gr.

*10.30-11.00 balet

* 11.10-11.35 inf.

* 11.35-12.00 inf.

*12.30-13.10 angielski

OBIAD 12.00

* 9.00-10.50 zajęcia w gr.

* 10.55-11.20 rytmika

* 12.30-13.00 angielski

* 13.00 ? 13.30 judo

OBIAD 12.00

* 9.00-11.00 zajęcia w gr.

*11.10-11.35 gim./ inf.

*11.35-12.00 gim./ inf.

* 12.30-13.10 angielski

*logopeda od 13.00

OBIAD 12.00

* 9.00-10.30 zajęcia w gr.

*10.30-11.00 szachy

10.55-11.20 rytmika

* 12.30-13.10 angielski

OBIAD 12.00

* 9.00-10.30 zajęcia w gr.

* 10.30-11.00 piłki

*11.30-12.00 taniec

*12.30-13.10 j.angielski

OBIAD 12.00

GRUPA VI

ŻYRAFY

Śniadanie 8.50, 9.00 (śr.)

Obiad 11.30(pn., śr.)

12.00 (wt,czw., pt.)

Zupka i deser 14.30

* 9.00-10.30 zajęcia w gr.

*10.30-11.00 balet

* 11.00-12.00 zajęcia w gr.

*12.00-12.30 inf.

* 12.30-13.30 zajęcia w gr.

* 13.30-14.10 angielski

OBIAD 11.30

* 9.00-11.20 zajęcia w gr.

* 11.25-11.55 rytmika

* 13.00 ? 13.30 judo

* 13.30-14.10 angielski

OBIAD 12.00

*8.30-9.00 gim.

* 9.00-11.30 zajęcia w gr.

*12.00-12.30 inf.

* 13.30-14.10 angielski

*logopeda od 13.00

OBIAD 11.30

* 9.00-10.30 zajęcia w gr.

*10.30-11.00 szachy

* 11.25-11.55 rytmika

* 12.30-13.30 zajęcia w gr.

* 13.30-14.10 angielski

OBIAD 12.00

* 9.00-10.30 zajęcia w gr.

* 10.30-11.00 piłki

*11.30-12.00 taniec

*13.30-14.10 j.angielski

OBIAD 12.00