Cennik żłobka


Cennik na rok oświatowy 2018/2019 :


Opłata roczna: 250 zł.
Czesne: 950 zł.
Stawka żywieniowa (uwzględniona w opłacie czesnego) - 6 zł.
Zniżka na drugie i kolejne dziecko - 100 zł.

Opłata rezerwacyjna - 500 zł

W ramach czesnego:
1.    Całodzienna opieka nad dzieckiem - 2 opiekunów: nauczyciel wychowania przedszkolnego, pielęgniarka.

W razie potrzeby dodatkowo do opieki nad dziećmi kierowana jest pomoc nauczyciela.
2.    Realizacja programu opiekuńczo - dydaktyczno - wychowawczego przygotowującego dziecko do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.
3.    Pełne wyżywienie - własna kuchnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych.
4.    Bieżąca diagnoza osiągnięć dzieci i stała opieka psychologa.
5.    Zajęcia z języka angielskiego podczas zabaw.
6.    Rytmika.


W ramach opłaty rocznej:
1.    Wyprawka (artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne).
2.    Szereg imprez organizowanych w żłobku i poza nim: teatrzyki, koncerty muzyczne, festyny, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka i inne.
3.    Paczka od Mikołaja, upominek na Dzień Dziecka, nagrody w organizowanych w placówce konkursach.
4.    Zajęcia adaptacyjne w żłobku.


Opłata roczna:
- opłata roczna pobierana jest  corocznie w miesiącu wrześniu wraz z pierwszym czesnym.
- opłata ta nie podlega zwrotowi.
- w przypadku zapisania dziecka w trakcie roku szkolnego (po zakończeniu rekrutacji) opłata roczna jest dzielona na 12 części i pobierana proporcjonalnie do ilości miesięcy pozostałych do zakończenia bieżącego roku szkolnego, w których dziecko będzie uczęszczało do żłobka.

Opłata rezerwacyjna:

- jest płatna w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do żłobka.

- zaliczana jest na poczet pierwszego czesnego za pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka do placówki.

- opłata ta nie podlega zwrotowi.